Intial planering och utveckling av UltraNote och dess Koncept

Första presentationen av UltraNote’s koncept papper.