Första HardFork

Första HardFork på UltraNote’s blockedja på grund av attacker nätverket fått